Automatiserad Anti-Penningtvätt
för moderna företag

Öka din effektivitet. Fokusera på dinkärnverksamhet.

Vi anställer!

Utvalda kunder

Automatiserad kundkännedom

Automatisera era PEP (polititiskt utsatta/exponerade personer) och sanktionskontroller med Pliance API. Den är kraftfull, enkelt att implementera och väldokumenterad. Kom igång på bara några minuter och automatisera era anti-penningtvättsprocesser.

LÄS MER

Fortlöpande bevakning

Alla registrerade kunder bevakas kontinuerligt för förändringar i deras PEP eller sanktionsstatus. Få en notifikation om en kunds status förändras, och välj hur ni vill bli notifierade.

LÄS MER

Tillförlitlig loggning

Alla aktiviteter loggas i vårt system, och är säkrade på blockkedjan för att försäkra er om att ha tillförlitliga loggar inför rapporter till tillsynsmyndigeter eller för internrevision.

LÄS MER

Förutsägbar prissättning

Tydlig prissättning skapar lugn. Med Pliance betalar du en fast månadsavgift baserad på antalet kunder i ditt system. Inga startup, konfiguration, eller användarkostnader att tänka på!

Se priser

Utvecklat för utvecklare

Vi är fokuserade på att ta fram eleganta, skalbara, och flexibla integrationer. Eftersom vi tar bort onödiga komplexiteter kan du komma igång med Pliance på bara några minuter.

Gå vidare med oss

När Pliance automatiserar era anti-penningtvättsprocesser kan ni spendera mer tid på er kärnverksamhet.